Vlastní příklady práce s mapou  v API MAPY CZ

Body (špendlíky) na mapě jsou interaktivní (klepněte na některý), mapa s geolokací je rovněž interaktivní, po klepnutí do mapy se odečtou souřadnice, které je možné odeslat na zadanou adresu

  • Tip z Lepšího místa: "Silnice U Kasáren" - fotky Před a Po, odkaz na tip

  • VLASTNI_BODY_MapyCZ - body s textovými vizitkami, v nich souřadnice

  • VLASTNI_BODY_MapyCZ 2 - body s vizitkami, 2 s fotografií

  • moje adresa s mapou - modrý bod s vizitkou a fotografiemi ve vizitce, oranžový přesouvatelný

  • GEO LOKALIZACE - odečet souřadnic, možnost odeslat v e-mail zprávě. Je vhodné povolit přístup k poloze (mapa se vycentruje na polohu, jinak na oblast města Slaný)

  •     -    "    -   totéž nově na místě a s některými úpravami - GEO